Verkstadsgenomgång handbrandsläckare

Verkstads-
genomgångar
i vår egen verkstad

Kontakta oss

Verkstadsgenomgång utförs av serviceman

Vid verkstadsgenomgång utförs en fullständig kontroll av släckarens funktion och packningar samt andra delar som slits ut eller åldras byts ut. Vid behov byts även släckmedlet. Efter utförd verkstadsgenomgång ska släckare märkas med serviceetikett VERKSTADSGENOMGÅNG UTFÖRD. Tidsintervallet för verkstadsgenomgång: Vätskesläckare: 5 år, Pulver- och kolsyresäckare: 10 år.

Serviceman är person med kunskap om alla de åtgärder som tillverkarna rekommenderar för att kunna utföra underhåll enligt standarden. Servicemannen ska också ha tillgång till verktyg, information och skriftliga instruktioner samt annan relevant utrustning.

Vi på CG Kull utför verkstadsgenomgångar i vår egen verkstad, vi tar reda på spill och restprodukter på ett miljövänligt sätt och skickar restprodukterna till destruktion.

Återkommande kontroll på gasflaskor, kolsyresläckare
Återkommande kontroll av kolsyresläckare ska utföras vart tionde år av SWEDAC-ackrediterat organ. CG Kull AB är ackrediterat av SWEDAC.

paul-wong-uKWdq9TcaiI-unsplash