Underhåll av köksläcksystem

Kontroll och underhåll

Kontakta oss

Behörigt serviceföretag ska utföra kontrollen. Servicetekniker ska vara utbildad i enlighet med tillverkarens och standardens föreskrifter. Vid behov ska servicetekniker även kunna uppvisa legitimation.

Ansulex släcksystemen är utförda enligt NFPA 17A, Standard on Wet Chemical Extinguishing Systems. Standarden anger hur kontroll och underhåll ska ske. Funktionskontroll ska ske var sjätte månad. Anläggningen ska genomgå service vid kontroll. Samtidigt ersätter vi exempelvis smältlänkar för branddetektering och skyddshuvar för munstycken. Vart tionde år gör vi en revisionsbesiktning. Då ska vi bland annat utbyta ut släckvätskan samt spola rent rörsystemet. Enligt tillverkarens anvisningar och MSB:s regler för återkommande kontroll ska byte av drivgasflaskor ske vart tionde år.

Behörigt serviceföretag ska utföra kontrollen. Servicetekniker ska vara utbildad i enlighet med tillverkarens och standardens föreskrifter. Vid behov ska servicetekniker även kunna uppvisa legitimation.

För att upprätthålla behörigheten ska servicetekniker genomgå repetitionsutbildning vart tredje år.

lasse-bergqvist-ro3H4mJIArA-unsplash