Utbildning brandskydd

Skaffa viktiga
kunskaper

Kontakta oss

Syftet med vår Brandskyddsutbildning är att ge deltagaren grundläggande kunskaper i brand och brandskydd. Utbildningen består av både teoretiska och praktiska moment där deltagaren till exempel får  möjligheten att släcka med handbrandsläckare.

Vi kommer att gå igenom:

  • Brandteori
  • Risker skador och exempel från verkligheten
  • Skadeförebyggande och begränsande skydd
  • Utrymningsvägar
  • Val av släckredskap
  • Praktiska övningar
våda på startsidan med namnet brandskydd.