Underhåll av fordonssläcksystem

Få hjälp av våra
utbildade tekniker

Kontakta oss

CG Kull AB:s tekniker är utbildade och godkända besiktning och reparation av fordonsläcksystemet Forrex.

Skogs och anläggningsmaskiner

Släcksystem för skogs- och anläggningsmaskiner är utformade enligt SBF 127: ”Regler för fast monterad släckanläggning och övriga brandskyddsanordningar på skogs- och anläggningsmaskiner”.

Bestämmelserna anger att funktionskontroll ska ske minst en gång per år enligt anläggarfirmans anvisningar. Godkänd anläggarfirma, eller en av firman utsedd servicelämnare, utför kontrollen. Försäkringsvillkoren blir inte uppfyllda om service inte sker enligt regelverket, vilket kan bli mycket kostsamt för ägaren vid en skada. För att upprätthålla behörigheten ska servicetekniker genomgå repetitionsutbildning vart femte år.

Bussar

Godkänd servicelämnare ska årligen besikta bussarnas släcksystem. SBF 128 fastslår: ”Regler för fast monterad släckanläggning och övriga brandskyddsanordningar på bussar”.

Försäkringsbolagen ställer krav på att bussar med vikt över tio ton ska vara försedda med släckanläggningen. Med kravet följer också att utrustningen kontrolleras och underhålls årligen. Detta ska utföras av godkänd anläggarfirma eller av firman utsedd servicelämnare. För att upprätthålla behörighet ska tekniker genomgå repetitionsutbildning vart femte år.

matt-chesin-e0JuYheWB3k-unsplash