Q-Fog Q1

Boendesprinkler
att förlita sig på

Kontakta oss

Q1 från Q-Fog är en ny typ av lättinstallerat, förstärkt brandskydd, utvecklat för befintliga boendemiljöer med ökat behov av brandskydd. Till exempel för äldre, dementa eller handikappade personer i vårdboenden eller i eget boende.

Av oss får du hjälp med underhåll av boendesprinkler. CG Kull AB:s tekniker är utbildade och godkända att installera, underhålla, omladda och reparera Q-Fog Q1.

Produkten är särskilt utvecklad för att kunna erbjuda ett enkelt, tillförlitligt och kostnadseffektivt brandskyddssystem. En årlig service där vi utför funktionsprov är att rekommendera, samt uppkoppling mot dator för att säkerställa alla funktioner. Efter varje aktivering ska översyn samt påfyllning av tanken ske.

Teknikern ska ha kunskap om alla de åtgärder som tillverkarna rekommenderar för att kunna utföra underhåll. Teknikern ska ha tillgång till verktyg, information och skriftliga instruktioner samt annan relevant utrustning.

CG Kull AB:s tekniker är utbildade och godkända för att installera, underhålla, omladda och reparera Q-Fog Q1.

pexels-george-becker-360976