Presto

Presto brandsläckare tillverkas i moderna produktionsanläggningar i Katrineholm, den enda av sitt slag i Skandinavien. Alla Prestos brandsläckare är CE-märkta, vilket bekräftar deras säkerhet. De är provade och certifierade av DNV enligt den europeiska standarden för handbrandsläckare, EN 3.

Pulversläckare

Pulversläckaren är det mest allsidiga släckmedlet och är klassat för Brand i porösa material, vätska och gas.
Pulvret lägger sig som en hinna och sprider sig i luften för att dämpa branden.

En bild på en pulversläckare.

Presto PG2

Presto PG2 är fylld med högeffektivt ABC Pulver och ämnas till små bränder i bilar, båtar, husvagnar, etc.

En bild på en pulversläckare.

Presto PG3

Presto PG3 är fylld med högeffektivt ABC Pulver och ämnas till små bränder i bilar, båtar, husvagnar, lastbilar etc.

En bild på en pulversläckare.

Presto PG4

Presto PG4 fylld med högeffektivt ABC Pulver och ämnas till små bränder i bilar, båtar, mindre maskiner, lastbilar etc.

En bild på en pulversläckare.

Presto PG6

Presto PG6 fylld med högeffektivt ABC Pulver som ger högsta möjliga klassning på 55A 233B C och hittas oftast på industrier byggnader, båtar, maskiner, lastbilar etc.

En bild på en pulversläckare.

Presto PG9

Presto PG9 fylld med högeffektivt ABC Pulver som ger högsta möjliga klassning på 55A 233B C och finns oftast på industrier.

En bild på en pulversläckare.

Presto PG12

Presto PG12 fylld med högeffektivt ABC Pulver som ger högsta möjliga klassning på 55A 233B C och hittas oftast på industrier.

Kolsyresläckare

Kolsyresläckare hittas oftast i lokaler där det finns hög chans för brand i elektrisk utrustning, exempelvis i datasalar och ställverk. Kolsyran är det renaste släckmedlet vilket betyder att det inte blir några restprodukter.

En bild på en koldioxidsläckare.

Presto K2

Presto K2 är en koldioxidsläckare som är avsedd för brand i elektrisk utrustning upp till 1000V, släckaren också tacksam eftersom släckmedlet trycker undan syret runt branden och inte lägger sig som en hinna.

En bild på en koldioxidsläckare

Presto K5

Presto K5 är en koldioxidsläckare som är avsedd för brand i elektrisk utrustning upp till 1000V, släckaren också tacksam eftersom släckmedlet trycker undan syret runt branden och inte lägger sig som en hinna.

En bild på en koldioxidsläckare

Presto AK20

Presto AK20 Är Framför allt ämnad för brand i ställverk och kan under en längre tid hålla ner en brand i elektrisk utrustning utan att förstöra den elektriska utrustningen mer än nödvändigt.

Vattensläckare

Vatten släckare det som framöver kommer ersätta majoriteten av skumsläckare då det har total avsaknad av PFAS ämnen

Vattensläckare PrestoNevo

PrestoNevo är en släckare med total avsaknad av miljöpåverkande kemikalier, istället agerar den med hjälp av avjoniserat vatten som skapar en dimma.

En bild på en skumsläckare.

Presto S9 Eco Green

Presto S9 Eco Green en miljö certifierad vattensläckare med tillsats helt fri från PFAS som uppnår högsta klassningen för brand i porösa material som textilier, trä och papper etc. 55A

Specialsläckare

En bild på en fettbrandsläckare-

Fettbrandsläckare Presto F6

Presto F6 är en 6kg fettbrandsläckare speciellt designad för brand i matfett och har därför klassningen 21A 113B 75F men är även effektiv mot brand i porösamaterial och andra vätskor likt en vanlig skumsläckare.

En bild på en metallbrandsläckare.

Metallbrandsläckare Presto P12M

Prestos P12M är ämnad för industri där metallbrand i magnesium, natrium eller aluminium kan uppstå. Att försöka släcka med luft, vatten eller kemikalier kan resultera i extrema temperaturer.

En bild på en Litiumbandsläckare.

Litiumbandsläckare LB6

Prestos LB6 är skapad för brand i litiumjonbatterier som kan hittas i din telefon eller surfplatta. LB6 Nyttjar låg ytspänning för att så snabbt som möjligt tränga in till det brinnande batteriet. Och påbörja kylning.

En bild på en skumsläckare.

Presto S9 Eco Ultra

Presto S9 Eco Ultra är vår mest högpresterande skumsläckare med högsta klassningen mot brand i porösa material och vätskor och elektrisk utrustning upp till 1000V 55A 233B.

Dafo

Dafo är nordens största leverantör av branskydd och har över 100 år i branschen moderna släckare Alla Dafos brandsläckare är CE-märkta, vilket bekräftar deras säkerhet. De är provade och certifierade av DNV enligt den europeiska standarden för handbrandsläckare, EN 3.

Pulversläckare

Pulversläckaren är det mest allsidiga släckmedlet och är klassat för Brand i porösa material, vätska och gas.
Pulvret lägger sig som en hinna och sprider sig i luften för att dämpa branden.

Dafo F2 GM

Dafo F2 GM är fylld med högeffektivt ABC Pulver och ämnas till små bränder i bilar, båtar, husvagnar, etc.

Dafo PD 6 GX

Dafo PD 6 GX är fylld med högeffektivt ABC Pulver och ämnas till små bränder i bilar, båtar, husvagnar, lastbilar etc.

Dafo PD 9 G

Dafo PD 6 G fylld med högeffektivt ABC Pulver som ger högsta möjliga klassning på 55A 233B C och finns oftast på industrier.

Dafo PD 12 GA

Dafo PD 12 GA fylld med högeffektivt ABC Pulver som ger högsta möjliga klassning på 55A 233B C och finns oftast på industrier.

Kolsyresläckare

Kolsyresläckare hittas oftast i lokaler där det finns hög chans för brand i elektrisk utrustning, exempelvis i datasalar och ställverk. Kolsyran är det renaste släckmedlet vilket betyder att det inte blir några restprodukter.

Dafo K2 SBS

Dafo K2 SBS är en koldioxidsläckare som är avsedd för brand i elektrisk utrustning upp till 1000V, släckaren också tacksam eftersom släckmedlet trycker undan syret runt branden och inte lägger sig som en hinna.

Presto K5

Presto K5 är en koldioxidsläckare som är avsedd för brand i elektrisk utrustning upp till 1000V, släckaren också tacksam eftersom släckmedlet trycker undan syret runt branden och inte lägger sig som en hinna och är därför det renaste  släckmedlet

Skumsläckare

Skumsläckaren är det vanligaste släckmedlet när det kommer till publika lokaler så som skolor, kontor etc.

Dafo SU 9 PX

Dafo SU 9 PX med högsta klassningen mot brand i porösa material och vätskor och elektrisk utrustning upp till 1000V 55A 233B.

Specialsläckare

Fettbrandsläckare Presto F6

Dafo FBDP 6 är en 6kg fettbrandsläckare speciellt designad för brand i matfett och har därför klassningen 21A 113B 75F men är även effektiv mot brand i porösamaterial och andra vätskor likt en vanlig skumsläckare.