Underhåll & service av brandsläckare

Den årliga kontrollen

Kontakta oss

Den 17 augusti 2001 antogs SS 3656 – Svensk Standard för underhåll och omladdning av brandsläckare.

Serviceman ska utföra underhåll

I begreppet underhåll ligger den årliga kontrollen och utbyte av slitagedelar. Begreppet innefattar dessutom vissa administrativa åtgärder som registerhållning och märkning av brandsläckare. Underhåll blir generellt utfört årligen. Intervall till första underhåll av nyinstallerad släckare ska följa tillverkarens anvisning. En kontrollerad och godkänd släckare ska bli märkt med dekalen UNDERHÅLL UTFÖRT. Ett serviceregister ska finnas där man kan identifiera varje släckare placeringsmässigt.

När det är dags för verkstadsgenomgång på handbrandsläckare har vi ett utbytessystem där vi har med handbrandsläckare i vår bil och byter dessa på en gång, så när vi är klara på plats så är verkstadsgenomgångarna gjorda och klara.

Serviceman är person med kunskap om alla de åtgärder som tillverkarna rekommenderar för att kunna utföra underhåll enligt standarden. Servicemannen ska också ha tillgång till verktyg, information och skriftliga instruktioner samt annan relevant utrustning.

På CG Kull AB är alla tekniker utbildade och godkända för att kontrollera och underhålla handbrandsläckare.

Underhåll av brandsläckare, CG Kull AB