SERVICE OCH UNDERHÅLL
AV BRANDSKYDD

Underhåll handbrandsläckare

Den 17 augusti 2001 antogs SS 3656 – Svensk Standard för underhåll och omladdning av brandsläckare.

På CG Kull AB är alla tekniker utbildade och godkända för att kontrollera och underhålla handbrandsläckare.

Läs mer

Underhåll inomhusbrandpost

Den 9 juni 2000 fastställdes SS EN 671-3 Svensk Standard för underhåll av inomhusbrandposter. Standarden blir det första och enda officiella regelverk som anger hur service samt underhåll av inomhusbrandposter ska utföras.

På CG Kull AB är alla tekniker utbildade och godkända för att underhålla samt reparera inomhusbrandposter.

Läs mer

Omladdning handbrandsläckare

På CG Kull AB utför vi omladdningar av pulver, skum och kolsyra i vår egen verkstad. Vi tar hand om spill och restprodukter på ett miljövänligt sätt och skickar det till destruktion.

Läs mer

Verkstadsgenomgång handbrandsläckare

Vi på CG Kull utför verkstadsgenomgångar i vår egen verkstad, vi tar reda på spill och restprodukter på ett miljövänligt sätt och skickar restprodukterna till destruktion.

Läs mer

INSTALLATION /
MONTAGE

CG Kull AB utför brandskyddsmontage, allt från nymontage vid nybyggen eller eftermontage i befintliga byggnader. Vi monterar exempelvis på industrier, kontor, skolor, lantbruk, flerbostadshus, köpcentrum och äldreboenden.

Läs mer

UNDERHÅLL
BOENDESPRINKLER Q1

CG Kull AB:s tekniker är utbildade och godkända att installera, underhålla, omladda och reparera Q-Fog Q1.

Läs mer

UNDERHÅLL AV
FORDONSSLÄCKSYSTEM

CG Kull AB:s tekniker är utbildade och godkända besiktning och reparation av fordonsläcksystemet Forrex.

Läs mer

UNDERHÅLL AV
RÖKLUCKOR

En utbildad servicetekniker med erfarenhet och kunskap om nödvändiga serviceåtgärder ska normalt utföra underhåll en gång per år. Serviceman ska ha tillgång till verktyg, reserv- och utbytesdelar, skriftliga instruktioner samt personlig skyddsutrustning.

Läs mer

Grundläggande Brandskyddsutbildning

Syftet med vår Brandskyddsutbildning är att ge deltagaren grundläggande kunskaper i brand och brandskydd. Utbildningen består av både teoretiska och praktiska moment där deltagaren till exempel får  möjligheten att släcka med handbrandsläckare.

Läs mer

UTBILDNING FÖRSTA HJÄLPEN / HLR

CG Kull är stolta över att meddela att vi nu är certifierade utbildare inom Hjärt- och Lungräddning (HLR) samt Första hjälpen. Vi samverkar våra utbildningar med Röda Korset.

Läs mer om HLR-utbildning

UNDERHÅLL AV
KÖKSLÄCKSYSTEM

Behörigt serviceföretag ska utföra kontrollen. Servicetekniker ska vara utbildad i enlighet med tillverkarens och standardens föreskrifter. Vid behov ska servicetekniker även kunna uppvisa legitimation.

Läs mer

Systematiskt Brandskydds Arbete (SBA)

Vi har möjlighet att ge dig och ditt företag så bra förutsättningar som möjligt för ett lyckat Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA). Målet med SBA är att försöka skapa en organisation inom företaget för att förebygga och eliminera risken för att en brand ska uppstå.

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Har du rätt skydd vid brand?

Välkommen att kontakta oss när du vill ge ditt hem eller företag bästa möjliga brandskyddslösning. Vi hjälper dig med allt från på-platsbesiktning till brandskyddsinstallation och underhåll.

Kontakta oss