Omladdning av
handbrandsläckare

Omladdning av pulver, skum och kolsyra i vår egen verkstad

Kontakta oss

Pulversläckare

Reglerna för omladdning av handbrandsläckare med pulver anger att innehavare av släckare som blivit tömd, helt eller delvis, är skyldig att se till att ladda om eller byta ut släckaren. Omladdning av släckare sker enligt tillverkarens anvisning. Märk sedan släckaren med dekalen OMLADDNING UTFÖRD. Omladdning av pulversläckare ska ske i torra lokaler. Öppna aldrig en släckare i utrymmen med luftfuktighet över 70 procent. Samma krav gäller för lagring av pulver. Vidare är det väsentligt att undvika föroreningar eller blandning av olika pulver.

Skumsläckare

Reglerna för omladdning anger att innehavare av släckare som blivit tömd, helt eller delvis, är skyldig att se till att ladda om eller byta ut släckaren. Omladdning av släckare sker enligt tillverkarens anvisning. Märk sedan släckaren med dekalen OMLADDNING UTFÖRD.

Kolsyresläckare

Reglerna för omladdning anger att innehavare av släckare som blivit tömd, helt eller delvis, är skyldig att se till att ladda om eller byta ut släckaren. Vad gäller omladdning och reparation av släckaren, samt annat arbete med den, ska man hantera den fackmannamässigt och i enlighet med tillverkarens eller importörens anvisningar. Endast av tillverkaren eller importören rekommenderat släckmedel och reservdelar får användas. Omladdning av släckare sker enligt tillverkarens anvisning. Märk sedan släckaren med dekalen OMLADDNING UTFÖRD.

På CG Kull AB utför vi omladdningar av pulver, skum och kolsyra i vår egen verkstad. Vi tar hand om spill och restprodukter på ett miljövänligt sätt och skickar det till destruktion.

Brandskydd - bild på brandsläckare