Utrymningsplaner
och utrymningstavla

Utrymningstavla (PDF)

Vid behov av att utrymma lokaler så avgör personalens beteende om någon skall komma till skada. Ofta är kunskap, organisation och erfarenhet mycket viktigare än brandredskap och andra tekniska skydd.
I en stress- eller paniksituation är det därför viktigt med klara, entydiga och enkla instruktioner. Med en utrymningsplan finns dessa instruktioner utarbetade och pedagogiskt och lättillgängligt presenterade både för egen personal och besökare.

Vad vi kan göra

Vi utför utrymningsplanering och projekterar utrymningsplaner. Vi ritar planer, ofta med kundanpassat utförande.
• Olika storlekar för olika behov – från A4 och uppåt
• Ramar i många utföranden och färger
• Inplastning vid placering i fuktig miljö
• Utrymningstavla – ett billigare och enklare alternativ
• Hotellplaner – en trygghet för hotellgästen

 

UTRYMNINGSSKYLTAR EFTERLYSANDE

UTRYMNINGSSKYLTAR FÄRGEFTERLYSANDE

HÄNVISNINGSARMATURER

LEDLJUS

RÄDDNINGSSTEGAR