Ansulex

Ansulex – släckningssystem för restaurangkök
Omkring hälften av alla bränder i hotell och restauranger startar i köket. Brandorsaken är ofta fett och matolja från fritöser, stekbord och spisar. Dessa bränder är svårsläckta och självantänder lätt på nytt, varför de måste släckas med rätt metod. Risken för personskador är också stor genom att bränderna kan sprida sig till andra delar av byggnaden genom ventilationskanaler.

Ansulex – skydd mot fettbränder
Ett automatiskt släcksystem avsett för fettbrand är det bästa skyddet. Ansulex brandsläckningssystem är vätskebaserat och speciellt framtaget för brand i fritöser, grillar, filter och ventilationskanaler.

Produktblad Ansulex

Fakta

Fakta
• Ansulex-vätskan ligger kvar efter släckning och förhindrar därigenom återantändning.
• Systemet är både manuellt och automatiskt
• Släckmedelsbehållarna tar liten plats och monteras vanligtvis i rostfria skyddsskåp.
• Ansulex är ofarlig att hantera och kan enkelt tvättas bort efter släckning.

Systemets tillverkare är Ansul, USA:s ledande brandmaterialföretag. Systemet uppfyller kraven enligt den amerikanska NFPA-standarden. Det är världens vanligast förekommande släcksystem för restaurangkök och används av såväl McDonald’s som Burger King liksom av många andra internationella hotell- och restaurangkedjor.

Systemet är godkänt av svenska brandmyndigheter och försäkringsbolag och finns installerat på över 1000 platser i Sverige.

Mobil boendesprinkler

Mobil boendesprinkler Q1 är en ny typ av brandskydd som är tillförlitligt, enkelt att installera och kräver ingen fast installation. Systemet är lämpligt för befintliga boendemiljöer med ett ökat behov av brandskydd och är en tillförlitlig brandskyddslösning för boenden med ett utökat behov av brandskydd och för personer som har svårigheter med egenutrymning.

Q1 består i standardutförande av en släckenhet, en detektor och en manöverpanel. Standardversionen av systemet innehåller en släckenhet, en detektor och en manöverpanel. Enhetens hölje kan beställas i valfritt mönster, färg eller träslag och kan vid behov kompletteras med fler oberoende detektorer och individuellt styrda munstycken.

Produktblad Q1

Service Forrex Fordonsläcksystem

Skogs och anläggningsmaskiner
Släcksystem för skogs- och anläggningsmaskiner är utformade enligt SBF 127 ”Regler för fast monterad släckanläggning och övriga brandskyddsanordningar på skogs- och anläggningsmaskiner”. Regler anger att funktionskontroll ska ske minst en gång per år enligt anläggarfirmans anvisningar. Kontrollen ska utföras av godkänd anläggarfirma eller av denne utsedd servicelämnare. Sker inte service enligt regelverket uppfylls inte försäkringsvillkoren vilken kan bli mycket kostsamt för ägaren vid en skada. För att upprätthålla behörigheten ska servicetekniker genomgå repetitionsutbildning vart femte år.

Bussar

Släcksystem på bussar ska besiktigas årligen av godkänd servicelämnare.
Det föreskrivs i SBF 128 ”Regler för fast monterad släckanläggning och övriga brandskyddsanordningar på bussar”. Försäkringsbolagen ställer krav på att bussar med en vikt över 10 ton ska vara försedda med släckanläggningen. Med kravet följer också att utrustningen ska kontrolleras och underhållas årligen.
Det ska ske av godkänd anläggarfirma eller av denne utsedd servicelämnare. För att upprätthålla behörigheten ska teknikerna även genomgå repetitionsutbildning vart femte år.

På CG Kull AB har vi tekniker som är utbildade och godkända för att besiktiga och reparera släcksystemet Forrex.