Din leverantör av brandskydd i Värmland

CG Kull AB levererar brandskydd i Värmland med omnejd och fortsätter ständigt att skapa tryggare hem och säkrare arbetsplatser som håller olyckan borta.

Tjänster

Kunskap som håller
brasan i kaminen

Läs mer

Kontakta oss när du behöver en professionell installation av ditt brandskyddssystem. Vi erbjuder bra brandskyddslösningar till både privata företag och offentlig verksamhet.

CG Kull AB utför godkända installationer av släckningsprodukter med tillhörande anordningar som brandsläckare, rökluckor, sprinklersystem, utrymningsplaner och mycket mera.

Vi utför
brandskyddskontroll

Läs mer

I vårt löpande servicearbete ingår regelbundna inspektioner som innefattar alla de säkerhetspunkter som krävs för ett godkänt brandskydd. Vi erbjuder dig som ännu inte är kund en översyn. Då får du ett upplägg på hur ett fullgott skydd bör se ut. Tveka inte att höra av dig om du är det minsta osäker på om ditt brandskydd håller måttet.

Vi erbjuder förmånliga fullserviceavtal

Läs mer

För dig som vill hålla ditt brandskydd ständigt uppdaterat erbjuder vi serviceavtal där vi sköter installationer och regelbundna kontroller, så att allt är på plats vid eventuella händelser. Vår fullutrustade verkstad är auktoriserad att fylla på, reparera och renovera produkter inom brandskydd, vilket ger oss möjlighet till kostnads- och miljöeffektiva lösningar.

Brandskydd i Värmland

CG Kull AB är det personliga familjeföretaget i tredje generationen med över 70 års erfarenhet inom brandskyddsområdet. Våra kunder finns inom både privat och offentlig sektor, där CG Kull servar företag av alla storlekar med all den kunskap och bredd som krävs.

Läs mer om oss

Tjänster

Våra professionella installationer av moderna brandskyddssystem gör både bostäder och arbetsplatser till trygga miljöer att vistas i. Med årlig besiktning och kontroll av ditt brandskydd håller vi det dessutom ständigt uppdaterat och funktionssäkert.

Våra tjänster

Produkter

Ett fungerande brandskydd kräver genomtänkta lösningar. Med hjälp av våra fasta installationer och snabbåtkomliga brandskyddsmedel tar du snabbt itu med problemen när olyckan väl är framme. Våra produkter erbjuder lösningar för både privata hushåll och verksamheter av alla storlekar. Vi är även återförsäljare till Presto och Dafo.

Våra produkter

Miljöaspekt

PFAS har under det senaste året varit ett omdebaterat ämne inom branchen. Flourtensider höjer effektivt släckkapaciteten i både brandsläckare och brandskum men kunskaperna om ämnena  har ökat under senare år och vi vet idag att de har både miljö- och hälsoskadliga effekter. PFAS är en stor grupp av ämnen och har en stor spridning i samhället då det också nyttjas i andra branscher. PFAS är misstänkt cancerogena, reproduktions- och hormonstörande. Ämnena behöver därför fasas ut i snabb takt.

Bild på brandvarnare

Med brandskydd i blodet

CG Kull AB är det personliga familjeföretaget i tredje generationen med över 70 års erfarenhet inom brandskyddsområdet.

Vi servar företag av alla storlekar inom både privat och offentlig sektor med all den kunskap och bredd som situationen kräver.

Våra kunniga tekniker utför underhåll och installation av brandskydd och följer fastställd standard för exempelvis handbrandsläckare, brandposter, rökgasventilation och olika sprinklersystem.

Läs mer
Brandskydd.
Brandskydd.
Brandskydd.
Kontakta oss så hjälper vi dig.

Har du rätt skydd vid brand?

Välkommen att kontakta oss när du vill ge ditt hem eller företag bästa möjliga brandskyddslösning. Vi hjälper dig med allt från på-platsbesiktning till brandskyddsinstallation och underhåll.

Kontakta oss